DERFOR KAN COPPERCOAT VÆRE DEN RIGTIGE LØSNING NÅR DIN BÅD SKAL BUNDMALES NÆSTE GANG.

Coppercoat er en epoxybaseret bundmaling der kan bruges til både sejlbåde og motorbåde. Den består af en epoxy resin og hærder som tilsættes kobberpulver. Blandingen indeholder ikke opløsningsmidler.

Coppercoat bundmaling beskytter båden imod begroning i ca. 10 år eller længere. Da denne bundmaling kræver en ren bund, er det ofte når man har renset alle gamle lag bundmalinger af og er helt inde ved glasfiberen at man træffer valget om eventuelt at gå over til Coppercoat.

Mange vælger også Coppercoat bundmaling som slutbehandlingen når de er i gang med osmosebehandling af deres båd. Dette er en ideel slutbehandling idet Coppercoaten lukker rigtig godt af for vandgennemtrængning indtil glasfiberen og dermed mindsker risikoen for et nyt angreb af osmose også kaldet glasfiberpest.

Mange kapsejlere vælger Coppercoat netop grundet bundmalingens fremragende begroningshæmmende egenskaber. Med Coppercoat har du en glat og gnidningsfri bund hele sæsonen og båden er nem at tage op og vandsibe en enkelt gang når fornyet effekt ønskes.

For at opnå et godt resultat med Coppercoat er det vigtigt at behandle bunden på båden efter alle forskrifter og følge vejledningen fra Coppercoat nøje.

Overfladen skal være helt ren og tør og primet med 2 lage epoxyprimer.

Er man i gang med en osmosebehandling skal denne fuldføres først inden man afslutter med de to lag epoxyprimer og Coppercoat bundmaling.

Det er vigtigt at man når man affedter ikke bruger acetone da dette kan efterlade en film som gør at malingen ikke kan hænge fast. Det bedste man kan gøre, er at bruge isopropylalkohol til affedtning inden man går i gang med Coppercoat behandlingen af båden.

Da det er et forholdsvist teknisk produkt anbefales det at kontakte leverandøren af Coppercoat så man kan få den rette vejledning og instruktion fra starten og dermed ikke begår nogen fejl i påføringsprocessen.

Kontakt en lokal forhandler hvis du vil vide med om Coppercoat Bundmaling.