DK-vikar.dk – vikarer inden for gartneri, lager og produktion

I dagens Danmark ser arbejdsmarkedet ikke ud på samme måde, som det gjorde for blot tyve år siden. Krav om vækst og forventninger til fleksibilitet og omstillingsparathed har gjort grænserne for ansættelse meget mere flydende. Mange virksomheder betjener sig i dag af midlertidig arbejdskraft i meget højere grad end førhen. Denne arbejdskraft kan for eksempel være i form af vikarer, konsulenter, kontraktansatte medarbejdere eller deciderede løsarbejdere – en slags moderne daglejere.

 

Dertil kommer, at mange brancher har større nytte og glæde af den midlertidige arbejdskraft, idet opgaverne inden for disse brancher ofte er enten sæsonbetonede, eller baserede på midlertidige kontrakter. En landbrugsvirksomhed har for eksempel et stort behov for medarbejdere i høstperioden – et behov, som ikke matches uden for netop denne periode. Det samme gælder skovbrug, gartnerier samt diverse former for anlægs arbejde. Og så er der hele entreprenør sektoren, som leverer på kontraktlig basis, og som kan få brug for at hive ekstra arbejdskraft ind til en ekstra opgave.

Bliv vikar, og få fast beskæftigelse

Selv om en vikaransættelse ikke er garanti for en fast ansættelse, kan du sagtens opnå samme fordelagtige vilkår som vikar, som du ville kunne som fastansat. Hvis du vælger at lade dig ansætte via et vikarbureau, kan du være sikker på beskæftigelse i det omfang, du selv ønsker det – og under de samme forhold som en fast ansat lønarbejder. Du vil nemlig blive ansat hos vikarbureauet, og herefter sendt ud i de virksomheder, hvor der er behov for din arbejdskraft. Dit vikarbureau vil afregne med arbejdsgiver, og hernæst udbetale dig din løn. Du slipper således for besværet med selv at skulle skaffe vikar arbejde – er du én gang screenet hos et vikarbureau og optaget i emnebanken, vil vikarbureauet stå for at matche dig med passende arbejdsgivere ud fra kriterier så som ambitioner, fagligt niveau, personlighed og erfaring.

Find din vikar hos DK-vikar.dk

Står du med en opgave i din virksomhed, som du ikke umiddelbart kan løse med de forhåndenværende ressourcer? Er dit mandskab underdrejet af sygdom eller andet fravær, og har du akut brug for arbejdskraft? Så kan du med fordel kontakte DK-vikar.dk og forhøre dig, om der skulle være en ledig vikar, som kan udfylde den åbne plads. Hvis din branche er skovbrug, landbrug, gartneri, ufaglært arbejde inden for lager og produktion, er der overvejende sandsynlighed for, at DK-vikar.dk kan finde en passende vikar til dig.

Du kan læse mere om vikarer og vikararbejde på DK-vikar.dk