Hvad er kollaborative robotter?

Hvad er kollaborative robotter?

Kollaborative robotter eller COBOTS (Collaborative Robots) er en robot variant, som er konstrueret til at kunne arbejde sammen med mennesker omkring løsning af opgaver. Kollaborative robotter er designet med brugervenlighed, fleksibilitet og effektivitet for øje, og har til formål at gøre arbejdet lettere for deres menneskelige kolleger.

Kollaborative robotter – fremtiden inden for automatisering

Kollaborative robotter anvendes fortrinsvis i produktionsmiljøer, og kan med fordel udnyttes i såvel små som mellemstore virksomheder til optimering og automatisering af processer. COBOTS er et vigtigt skridt på vejen mod den fremtidige fulde automatisering, og faciliterer en effektiv udnyttelse af moderne teknologi. COBOTS er en sand game changer for hele branchen og for den måde, vi opfatter produktion og udvikling på.

Universal Robots – kollaborative robotter til det danske og internationale produktionsvirksomheder

Kollaborative robotter fra Universal Robots er udstyret med den nyeste og mest innovative teknologi. Samtidig er disse COBOTS både brugervenlige og sikre at anvende, selv for operatører uden programmerings erfaring. De kollaborative robotter kan sættes op og justeres via en særdeles intuitiv bruger grænseflade, som benytter sig af 3D visualisering. Ved at flytte robottens arm i det ønskede bevæge område, eller anvende de brugervenlige piletaster på den berørings følsomme skærm, kan du nemt og hurtigt lære din kollaborative robot, hvilken opgave, den skal udføre. Universal Robots har revolutioneret måden, hvorpå COBOTS sættes op og operationaliseres.

Med Universal Robots innovative teknologi kan du reducere deployment perioden fra uger til timer. Selv den utrænede operatør kan nemt og hurtigt montere robotten og sætte den op til at udføre simple opgaver på under en time.

COBOTS fra Universal Robots er samtidig designet til at være fleksible og lette at flytte rundt på. Med en kollaborativ robot fra Universal Robots kan du spare plads, samtidig med at du får en robot, som kan anvendes i flere forskellige sammenhænge. Slut med dedikerede robotter – en COBOT fra Universal Robots kan sagtens omprogrammeres til at udføre varierende opgaver, uden at du skal ændre på dit produktionsflow. Du kan automatisere nærmest en hvilken som helts manuel opgave med en COBOT uden at skulle bruge dage på at omprogrammere den.

Det bedste ved en kollaborativ robot er, at den kan sættes til at udføre opgaver, som udgør en helbredsmæssig risiko for mennesker. Dette gælder for eksempel tunge eller monotone opgaver, eller opgaver som indeholder løft.

COBOTS fra Universal Robots er TÜV godkendte og opfylder dermed de strengeste internationale sikkerhedskrav. Læs mere om kollaborative robotter på universal-robots.com