Category «Handicaprejser»

Hvad er et handicap?

En person med et handicap er en person, der enten har en langvarig psykisk, fysisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som begrænser ens mulighed for at fungere normalt. Det vil sige en slags svaghed, fordi ens muligheder bliver indsnævret, idet du muligvis ikke er i stand til at udføre og handle på alle de ting, andre mennesker …